Вести

Извештај о реaлизацији једнодневне стручне екскурзије

Стручна екскурзија је реализована у петак 27.04.2018. године, а предвиђена дестинација је била Музеј савремене уметности у Београду. Екскурзија је изведена у сарадњи са активом подручја рада Култура, уметност и јавно информисање.  Група је обухватала 45 ученика, од прве до четврте године, смера Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа и 7 наставника. Организатори и вође […]

Технничар за обликовање намештаја и ентеријера

У овом образовном профилу извршен је спој уметности и технике, прилагођен модерном схватању извођења наставе и професионалне едукације. Поред предмета везаних за технологију производње и конструкцију намештаја, посебан акценат је дат на развијању креативних способности ученика кроз изучавање ликовне групе предмета. Током школовања ученици ће у великој мери научити да користе савремене софтверске алате неопходне […]

Техничар за пејзажну архитектуру

Овај образовни профил одговара креативним ученицима са смислом за лепо и за оне који воле боравак у природи и лепом окружењу. На часовима стручних предмета ученици стичу теоретска знања неопходна за каснији рад везан за пројектовање и извођење пројеката на терену, као и знања о биљним врстама, начинима њиховог размножавања и гајења. Познавање декоративних карактеристика […]