Потребна документација


        Упис у први разред:

 •  сведочанство о завршеној основној школи
 •  извод из матичне књиге рођених
 •  лекарско уверење за упис у школу
 •  пријава за упис, фотокопија личне карте

        Преквалификација:

 •  сведочанства претходно завршеног образовног профила (I, II, III и IV разред)
 •  диплома завршног или матурског испита
 •  извод из матичне књиге рођених
 •  лекарско уверење за упис у школу
 •  пријава за упис, фотокопија личне карте

        Доквалификација:

 •  сведочанства претходно завршеног образовног профила (I, II, III и IV разред)
 •  диплома завршног испита
 •  извод из матичне књиге рођених
 •  лекарско уверење за упис у школу
 •  пријава за упис, фотокопија личне карте

        Специјализација:

 •  сведочанства претходно завршеног образовног профила (I, II, III и IV разред)
 •  диплома завршног испита
 •  извод из матичне књиге рођених
 •  лекарско уверење за упис у школу
 •  потврда о најмање 2 године радног искуства на одговарајућим пословима и радним задацима
 •  пријава за упис, фотокопија личне карте


ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Контакт

 Телефон / Факс: 

034/300-871, 034/300-870

Адреса: 

Kосовска бр.8, 34000, Крагујевац

E-mail: 

tehnkg@ptt.rs