ЦЕНОВНИК ВАНРЕДНОГ ШКОЛОВАЊА У ДРУГОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У КРАГУЈЕВЦУ


ТРОГОДИШЊИ И ЧЕТВОРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
уписнина и консултације
3.300,00
испити без писменог
650,00
испити са писменим
750,00
испит из практичне наставе
1.000,00
завршни испит
1.850,00
матурски испит
2.300,00
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – V степен
уписнина и консултације
3.300,00
испити
1.650,00
испит из специјалистичке праксе
2.400,00
специјалистички испит
6.000,00
ЧАС ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
Шумарство - пејзажна архитектура
65,00
Обрада дрвета - ручна обрада
25,00
Обрада дрвета - машинска обрада
35,00
Машинство и обрада метала -ручна обрада
25,00
Машинство и обрада метала -машинска обрада
35,00

Жиро рачун: 840-1066666-63, позив на број 07151268

ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Контакт

 Телефон / Факс: 

034/300-871, 034/300-870

Адреса: 

Kосовска бр.8, 34000, Крагујевац

E-mail: 

tehnkg@ptt.rs