Мисија Друге техничке школе у Крагујевцу је да као средња стручна школа образује и васпитава омладину кроз редовно школовање за постојеће потребе привреде у области шумарства и обраде дрвета и области култура, уметност и јавно информисање, а кроз ванредно школовање у области шумарства и обраде дрвета и машинства и обраде метала.

       Мисија њене организационе наставне јединице - Центра за континуирано образовање одраслих је образовање и обука, односно преквалификација, доквалификација, усавршавање и освежавање знања и стицање вештина и стручних компетенција потребних привреди и тржишту рада.

Желимо да постанемо школа у којој се перманентно унапређују међусобни односи, наставни процес, развијају способности и интересовања ученика кроз спој уметности, заната и предузетничких иницијатива.

  • Подстицање личног развоја како ученика, тако и наставника.
  • Изграђивање правилног односа према раду, учењу, формирању радних навика и љубави према будућем занимању.
  • Развијање и подстицање самосталности, стваралаштва, истраживачке склоности и интелектуалне радозналости ка новим сазнањима у науци и техници, култури, уметности и спорту.
  • Васпитање за друштвену активност, за учешће у демократизацији друштва, развијање солидарности и толерантности.
  • Развијање љубави према човеку и осећања поштовања људске личности и уопште хуманих односа.
  • Неговање и развијање навика културног понашања и потреба, као и заштита културних добара.ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Контакт

 Телефон / Факс: 

034/300-871, 034/300-870

Адреса: 

Kосовска бр.8, 34000, Крагујевац

E-mail: 

tehnkg@ptt.rs