Подручје рада: Шумарство и обрада дрвета


Техничар за пејзажну архитектуру (четворогодишње занимање)

      Овај образовни профил одговара креативним ученицима са смислом за лепо и за оне који воле боравак у природи и лепом окружењу. На часовима стручних предмета ученици стичу теоретска знања неопходна за каснији рад везан за пројектовање и извођење пројеката на терену, као и знања о биљним врстама, начинима њиховог размножавања и гајења. Познавање декоративних карактеристика цветних и дрвенатих врста употпуњено знањем које стичу на предмету основи аранжирања биљног материјала, омогућава да своју креативност и иновативност изразе и кроз израду цветних аранжмана, букета и корсажа. Предвиђено је да ученици овог профила након завршеног школовања буду оспособљени за послове на пројектовању и одржавању зелених површина, за рад на производњи и гајењу биљака у расадницима, за рад у цвећарама.


 ПРЕДМЕТИ ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Контакт

 Телефон / Факс: 

034/300-871, 034/300-870

Адреса: 

Kосовска бр.8, 34000, Крагујевац

E-mail: 

tehnkg@ptt.rs