Подручје рада: Шумарство и обрада дрвета 


Технничар за обликовање намештаја и ентеријера 

(четворогодишње занимање) 

       У овом образовном профилу извршен је спој уметности и технике, прилагођен модерном схватању извођења наставе и професионалне едукације. Поред предмета везаних за технологију производње и конструкцију намештаја, посебан акценат је дат на развијању креативних способности ученика кроз изучавање ликовне групе предмета. Током школовања ученици ће у великој мери научити да користе савремене софтверске алате неопходне за успешно обављање послова. Предвиђено је да свршени ученици овог занимања нађу себи место и у производњи и у бироима за пројектовање намештаја и ентеријера. Структура предмета омогућава наставак школовања како на техничким тако и на факултетима ликовне уметности.


 ПРЕДМЕТИ ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Контакт

 Телефон / Факс: 

034/300-871, 034/300-870

Адреса: 

Kосовска бр.8, 34000, Крагујевац

E-mail: 

tehnkg@ptt.rs