Подручје рада: Шумарство и обрада дрвета


Столар - оглед 

(трогодишње занимање)

       Занимање столар омогућава осамостаљивање ученика за обављање свих активности усмерених на спровођење различитих производних поступака. Школа је опремљена модерном радионицом за практични рад где се ученици укључују у производњу по свим фазама, као што су:обрада масива, обрада плочастих материјала, обрада фурнира, окивање, површинска обрада, монтажа и обрада на савременом обрадном центру. Након завршеног трогодишњег школовања сваки ученик може уз стечено знање и вештине самостално да изради разне типове столица, столова, врата, прозора, степеништа, ормара, кревета, зидних, подних и плафонских облога, као и производа дрвне галантерије и сл.


 ПРЕДМЕТИ ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Контакт

 Телефон / Факс: 

034/300-871, 034/300-870

Адреса: 

Kосовска бр.8, 34000, Крагујевац

E-mail: 

tehnkg@ptt.rs