Подручје рада: Култура, уметност и јавно информисање

      За рад у овој области важна је маштовитост, интересовање за рад у култури, наклоност према лепом, креативност, радозналост, самодисциплина, самосталност и самоувереност. Важно је и интересовање за естетику, лако усмено и писмено изражавање, комуникативност, схватање односа у равни и простору, спретност руку и прстију.


       Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа

(четворогодишње занимање)

      У оквиру овог занимања ученици поступно развијају ликовно-естетски смисао, пројектантску зрелост, уче тродимензионалност и просторност, феномен облика и њихову повезаност са захтевиме функције и ергономије. Радећи на конкретним задацима, од једноставних ка сложенијим, они упознају цео процес обликовања од идеје преко техничке документације и пројекта, до реализације модела или макете. У процесу образовања, код ученика се развија смисао за истраживање и иновацију, однос конструкције и облика, подстиче радозналост ка маштовитим и оригиналним решењима, развијајући самосталне креативне могућности код сваког ученика посебно. По завршетку школовања ученици имају проходност ка факултетима из области ликовне уметности, дизајна, архитектуре и примењене уметности.


Пријемни испит

       Пријемни испит траје три дана и одржава се према следећем распореду: 

  • први дан: цртање
  • други дан: сликање
  • трећи дан: вајање


Припремна настава

       За све заинтересоване кандидате обезбеђена је бесплатна припремна настава која се организује током маја.


 ПРЕДМЕТИ ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Контакт

 Телефон / Факс: 

034/300-871, 034/300-870

Адреса: 

Kосовска бр.8, 34000, Крагујевац

E-mail: 

tehnkg@ptt.rs