Саша Вујадиновић

Има 13 година радног стажа.

Домар школе.

Ненад Стевановић

Има 14 година радног стажа.

Радник на обезбеђењу - портир.

Предраг Димитријевић

Има 38 година радног стажа.

Радник на одржавању машина у радионици.

Стојанка Урошевић

Има 27 година радног стажа.

Радник на одржавању хигијене.

Станојка Радевић

Има 27 година радног стажа.

Радник на одржавању хигијене.

Браниславка Салевић

Има 20 година радног стажа.

Радник на одржавању хигијене.

Ана Глођовић Радојичић

Има 3 године радног стажа.

Радник на одржавању хигијене.

Мирјана Милановић

Има 2 године радног стажа.

Радник на одржавању хигијене.

ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Контакт

 Телефон / Факс: 

034/300-871, 034/300-870

Адреса: 

Kосовска бр.8, 34000, Крагујевац

E-mail: 

tehnkg@ptt.rs