Младенка Којић

Дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију.

Има 28 година радног стажа.
Симеон Тодоров

Дипломирани шумарски инжењер.

Има 34 година радног стажа.

Дарко Бугарчић

Дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета.

Има година радног стажа.

Бојан Јевремовић

Дипломирани инжењер прераде дрвета.

Има 4 година радног стажа.

Миља Мандић

Дипломирани инжењер шумарства за прераду дрвета.

Има 3 године радног стажа.

Нела Стефановић

Дипломирани инжењер шумарства за прераду дрвета.

Има 6 година радног стажа.

ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Контакт

 Телефон / Факс: 

034/300-871, 034/300-870

Адреса: 

Kосовска бр.8, 34000, Крагујевац

E-mail: 

tehnkg@ptt.rs