Вера Тодоровић

Професор југословенске књижевности.

Има 37 година радног стажа.

Зорица Рађеновић

Професор југословенске књижевности и српскохрватског језика.

Има 36 година радног стажа.

Данијела Сулавер

Професор енглеског језика и књижевности.

Има 7 година радног стажа.

Иван Младеновић

Професор енглеског језика и књижевности.

Има 8 година радног стажа.

Ана Вранић

Професор енглеског језика и књижевности.

Има 8 година радног стажа.

ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Контакт

 Телефон / Факс: 

034/300-871, 034/300-870

Адреса: 

Kосовска бр.8, 34000, Крагујевац

E-mail: 

tehnkg@ptt.rs