Оливера Блаћанин

Дипломирани физичар.

Има 18 година радног стажа.

Весна Спасојевић

Дипломирани физичар.

Има 14 година радног стажа.

Срђан Петровић

Професор географије.

Има 21 годину радног стажа.

Сања Симић

Дипломирани хемичар за истраживање и развој.

Има 9 година радног стажа.

Ивана Манојловић

Дипломирани хемичар.

Има 16 година радног стажа.

Марија Симовић

Дипломирани биолог.

Има 5 година радног стажа.

Марија Ђокић

Дипломирани биолог.

Има 5 година радног стажа.

ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Контакт

 Телефон / Факс: 

034/300-871, 034/300-870

Адреса: 

Kосовска бр.8, 34000, Крагујевац

E-mail: 

tehnkg@ptt.rs