Зоран Грујовић

Наставник практичне наставе.

Има 34 године радног стажа.

Зоран Пантић

Наставник практичне наставе.

Има 30 година радног стажа.

Дејан Павловић

Наставник практичне наставе.

Има 21 годину радног стажа.

ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Контакт

 Телефон / Факс: 

034/300-871, 034/300-870

Адреса: 

Kосовска бр.8, 34000, Крагујевац

E-mail: 

tehnkg@ptt.rs