Далида Деспотовић

Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре.

Има 26 година радног стажа.

Јелена Зарић

Дипломирани инжењер за пејзажну архитектуру.

Има 7 година радног стажа.

Ана Шинделић

Дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру.

Има 7 година радног стажа.

Јована Јанковић

Дипломирани инжењер шумарства.

Има 7 година радног стажа.

Ива Кандић

Дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру.

Има 8 година радног стажа.

Миладин Којић

Дипломирани инжењер шумарства.

Има 18 година радног стажа.

ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Контакт

 Телефон / Факс: 

034/300-871, 034/300-870

Адреса: 

Kосовска бр.8, 34000, Крагујевац

E-mail: 

tehnkg@ptt.rs