Драган Паунић


Дипломирани физичар. 

Има 33 године радног стажа. 

Директор школе.Ђорђо Гојић


Дипломирани инжењер шумарства за прераду дрвета. 

Има 30 годинa радног стажа. 

Помоћник директора школе.Гордана Ранковић


Дипломирани математичар за рачунарство и информатику. 

Има 20 годинa радног стажа. 

Помоћник директора школе.Предраг Марковић


Машински инжењер за производно машинство. 

Има 21 годину радног стажа. 

Kоординатор за практичну наставу.

ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Контакт

 Телефон / Факс: 

034/300-871, 034/300-870

Адреса: 

Kосовска бр.8, 34000, Крагујевац

E-mail: 

tehnkg@ptt.rs