Славица Јанковић

Дипломирани правник.

Има 26 година радног стажа.

Секретар школе.
Драгана Милошевић

Правник.

Има 19 година радног стажа.

Референт за ученичка питања.
Александар Ивановић

Дипломирани економиста.

Има 20 година радног стажа.

Шеф рачуноводства.
Сузана Ђурић

Економски техничар.

Има 14 година радног стажа.

Благајник.

ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Контакт

 Телефон / Факс: 

034/300-871, 034/300-870

Адреса: 

Kосовска бр.8, 34000, Крагујевац

E-mail: 

tehnkg@ptt.rs