29. - 30. новембaр 2010.

ИНОВАЦИЈЕ У ПРЕДУНИВЕРЗИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАЊУ - ОБРАЗОВАЊЕ КАО ОТВОРЕНИ СИСТЕМ

29. - 30. новембра 2010. учествовали смо на међународној конференцији Иновације у предуниверзитетском образовању - Образовање као отворени систем у Центру „Сава“  у Београду са врло запаженом презентацијом на тему "Прилагођавање програма обука потребама наручиоца" коју је излагала Гордана Ранковић.Штанд Центра за континуирано образовање одраслих Друге техничке школе у Центру „Сава“ у Београду био је један од напосећенијих.


2010.-2011.

УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ И ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

У сарадњи са Business Start-up Centrом  и НВО Група 484 реализовали смо обуке:естетска нега руку и ногу, термофасадер, руковање виљушкаром, узгој биљног материјала у стакленику, израда и уградња прозора од резане грађе, уградња паркета, и герантодомаћица за 80 незапослених избеглих и расељених лица као и локалне становнике града Крагујевца.

Обукама су полазници стекли основна знања, вештине и позитиван став за обављање одређених послова или операција у процесу рада. Према речима полазника, надају се да ће им учешће у оваквој обуци помоћи да дођу до посла било запошљавањем било отпочињањем самосталног посла.  Уз наведене обуке, Business Start-up Центар у Крагујевцу  је реализовао и обуку за основно оспособљавање за рад на рачунару и обуку ,,Успешни пословни менаџмент''. Након завршене обуке полазници су имали  могућност да се пријаве на конкурс за грантове којима ће бити подржана њихова пословна идеја

Активности су се реализовале у оквиру пројекта„Унапређење социјалне и економске интеграције избеглица и интерно расељених лица” који финасира Европска унија преко Делегације Европске уније у Републици Србији из фонда ИПА 2008.


2012.

МОЈЕ ВЕШТИНЕ, МОЈА ШАНСА 

У оквиру пројекта Моје вештине, моја шанса у сардњи са START UP BUSINESS CENTRE из Крагујевца, реализоване су 2 обуке за младе са инвалидитетом – Помоћник кувара и Естетска нега руку и ногу. Кроз  обуке су унапређени професионални капацитети младих особа са инвалидитетом, допринело се њиховом већем самопоуздању те економској и социјалној инклузији.


2011. - 2013.

ОБУКЕ БИВШИХ РАДНИКА ГРУПЕ ЗАСТАВА ВОЗИЛА

У Другој техничкој школи је крајем фебруара 2013. године завршила  двогодишња обука бивших радника "Застава аутомобила" који су се почетком 2011. године изјаснили за неку од опција социјалног програма и определили за преквалификацију или стицање нових знања и вештина. У току те две године у школи је реализовано 23 обуке за укупно 458 радника од којих је 420 сертификовано за нове радне компетенције. Обуку бивших радника финансирала је  Група "Застава возила" у складу са потписаним протоколом три синдиката "Заставе" и Министарства економије и регионалног развоја.

Обуке које су се реализовале су обука за столара, пословне комуникације, заваривача са атестом – РЕЛ поступак, заваривача са атестом – МИГ/МАГ поступак, монтера гипс  картон плоча,  керамичара,  водоинсталатера, месара, пекара, посластичара, пица мајстора, шивача-конфекционара, козметичара, фризера, припрему и доношење одлука у вези процене утицаја на животну средину, обука за цвећара, кувара, монтажу класичног паркета, израду и монтажу намештаја од плочастог материјала, управљање грађевинским машинама, молера, термофасадера и комерцијалисту на терену.

Делатност Центра је заснована на концепту социјалног партнерства, тако да су обуке из других подручја рада реализоване у сарадњи са другим стручним школама, предузећима и предузетницима.

Обуке за завариваче су се изводиле  у школској заваривачкој радионици која поседује 5 изолованих заваривачких кабина са комплетном опремом, простор за складиштење помоћног и потрошног материјала и простор за ручну обраду метала опремљен потребним машинама, алатом и прибором за припрему и завршну обраду делова за заваривање.

Обука за столара реализована је у школској столарској радионици опремљеној савременим машинама за обраду дрвета, као што су: две комбиноване машине са по 5 радних алата, трачна тестера, стона бушилица, ускотрачна брусилица, стони фрезер, преса, токарски струг и најсавременија ЦНЦ машина за обраду дрвених плочастих материјала.

Полазници су стечене вештине применили на изради и монтажи  конкретног производа – летњиковца у школском дворишту.


2012. - 2013.

ПОДРШКА СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ОБУЦИ У ЗАТВОРСКИМ УСТАНОВАМА СРБИЈЕ

Оно што је обележило рад Центра ушколској години 2012/2013. је учешће у пројекту “Подршка стручном образовању и обуци у затворским установама Србије” који финансира Европска унија преко Делегације ЕУ у Србији, а реализује конзорцијум који предводи ХД Европска консалтинг група. Пројекат је подршка Управи за извршење кривичних санкција  Министарства правде и државне управе на успостављању одрживог и продуктивног система стручног образовања и обуке (ВЕТ) осуђеника у затворским установама у Србији.

Пилот ВЕТ обука се спровео у три затворске установе у Србији: у Пожаревцу, Сремској Митровици и Нишу и трајао  до септембра 2013. године.

Општи циљ пројекта је допринос ресоцијализацији осуђеника и повећање могућности њиховог запошљавања након одслужења затворске казне. Кроз низ активности и тренинга школа је  формирала  тимове наставника за обуку и рад са осуђеним лицима. Осуђеници су имали  прилику да савладају основе из заваривања (Аргонско заваривање, ЦО2 заваривање, Електролучно заваривање) и обраде дрвета (Израда и монтажа намештаја од плочастог материјала). Реч је о занимањима која су дуже време дефицитарна на тржишту рада у Србији. На тај начин се ствара могућност да осуђеници по изласку из затвора оставе иза себе криминалну прошлост и на законит начин зараде за живот.

Обука ВЕТ наставника на Сребрном језеру

Током пројекта ће бити развијена и разрађена Концепција стручног образовања и обуке осуђеника у затворима који ће бити применљива у свим затворским установама у Србији. Циљ је да се, на основу евалуације пилот обука изведених у оквиру пројекта и користећи најбоље примере из земаља Европске уније, развије одржива концепција за будући модел стручног образовања и обуке у установама за извршење кривичних санкција у Србији.


Јун 2013.

ОБУКЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА У САРАДЊИ СА ЗАСТАВА ОБРАЗОВАЊЕМ

Од марта до краја јуна 2013. године, у сарадњи са ЗАСТАВА ОБРАЗОВАЊЕМ,  реализовале су се обуке Енглески језик- почетни А1б, Немачки језик- почетни А1б, Италијански језик- почетни А1б, Енглески језик- средњи А2а  за укупно 30 запослених у Другој техничкој школи.


2013.

ДРУГА ШАНСА

Од септембра до децембра 2013. године реализовано је три обуке у окбвиру пројекта "Друга шанса" - руковаоц ЦНЦ машинама, одржавање мотора и возила и гасно заваривање.

Пројекат „Друга шанса“ ће задовољити потребе за знањима и вештинама особа без занимања и квалификација, незапослених, технолошких вишкова, особа са инвалидитетом, етничких мањинских група, жена, сеоског и пољопривредног становништва, особа које се налазе на извршењу казнених санкција, а који су неписмени или немају потпуно основно образовање.

Испитну комисију чинили су представници привредне коморе и националне службе за запошљавање.


школска 2014./2015.

ОБУКА ОСУЂЕНИХ ЛИЦА У КАЗНЕНО ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Министарство правде и државне управе је обезбедило средства за  спровођење програма обука у затворским установама у Србији, па ја након успешног учешћа Друге техничке школе на тендеру, школа ангажована да у току ове школске године реализује 11 обука за укупно 254 осуђених лица. То је један од путева да се допринесе смањењу броја повратника у затворе, односно да се бившим осуђеницима који су завршили обуке пружи једнака шанса за добијање посла, чиме би се побољшала њихова реинтеграција у друштво.

Обуке које се реализују су: Аргонско заваривање, СО2 заваривање, Електролучно заваривање, Штампање техником сито штампе, Израда и монтажа намештаја од плочастог материјала, Израда лиснатог теста и кора, Израда  бурека, Израда разних врста хлеба, Производња  раног поврћа у заштићеном простору, Монтажа клима уређаја и Извођење  помоћних тесарских радова.

За реализацију су ангажовани  наставници наше школе и средњих стручних школа  из Београда. 


ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Контакт

 Телефон / Факс: 

034/300-871, 034/300-870

Адреса: 

Kосовска бр.8, 34000, Крагујевац

E-mail: 

tehnkg@ptt.rs