ДРУГА ТЕХНИЧКА ШКОЛА - ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ РЕАЛИЗУЈЕ СТРУЧНЕ ОБУКЕ ЗА ПОЈЕДИНЦЕ И ФИРМЕ ИЗ СВИХ ПОДРУЧЈА РАДА


ВРЕДНОСТИ ЦЕНТРА


Испуњење мисије Центра почива на неговању и поштовању вредности заснованих на потребама, партнерству, стандардима, отворености и доступности:

Наши програми су реална рефлексија индивидуалних потреба и потреба тржишта рада, односно послодаваца за одговарајућим знањима, вештинама и компетенцијама.

Настају као резултат сарадње са привредним субјектима и њиховим асоцијацијама, другим образовним институцијама и локалном заједницом.

У развоју програма полази се од стандарда занимања, стандарда посла и радног места што обезбеђује компактибилност између садржаја и захтева учења. У реализацији програма поштују се стандарди и норме за реализацију наставе као и стандарди и норме за наставнике инструкторе и сараднике у настави.

Методологија праћења и оцењивања полазника у току обуке је у складу са Програмом реформе средњег стручног образовања. Провера савладаности програма обуке спроводи се полагањем завршног испита за обуку.

Практичан део обуке се реализује у реномираним предузећима који су уједно и потражиоци стручно оспособљених кадрова.

По програмској орјентацији и целуокупној организацији и реализацији наставе Центар представља  средину за учење потпуно прилагођену потребама учења одраслих људи.


Сертификати које полазници добијају након успешног завршетка обука су показатељи да је особа испунила одређене стандарде за обављање одређеног посла или радних задатака и валидни су на простору читаве државе.


     ЗАКОРАЧИТЕ У СВЕТ НОВИХ ВЕШТИНА И ЗНАЊА ИЗБОРОМ ОБУКЕ ИЗ БОГАТЕ ПОНУДЕ:

 • Оператер на ЦНЦ машинама
 • Заваривач са атестом (РЕЛ, МИГ/МАГ, аргонско, аутогено, тачкасто заваривање)
 • Књиговођа
 • Козметичар
 • Геронтодомаћица
 • Основна рачунарска писменост
 • Енглески и италијански језик
 • Столар – израда намештаја од плочастог материјала и масива
 • Паркетар
 • Аранжирање биљног материјала
 • Узгој биљног материјала у стакленику
 • Руковалац виљушкаром
 • Руковалац кранском дизалицом
 • Управљање грађевинским машинама
 • Зидар, тесар
 • Армирач
 • Термофасадер, молер
 • Керамичар
 • Водоинсталатер
 • Монтер гипс картон плоча
 • Лакирер
 • Месар
 • Пекар
 • Кувар
 • Посластичар
 • Шивач


 АКТУЕЛНО 

ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Контакт

 Телефон / Факс: 

034/300-871, 034/300-870

Адреса: 

Kосовска бр.8, 34000, Крагујевац

E-mail: 

tehnkg@ptt.rs