Технничар за обликовање намештаја и ентеријера

У овом образовном профилу извршен је спој уметности и технике, прилагођен модерном схватању извођења наставе и професионалне едукације. Поред предмета везаних за технологију производње и конструкцију намештаја, посебан акценат је дат на развијању креативних способности ученика кроз изучавање ликовне групе предмета. Током школовања ученици ће у великој мери научити да користе савремене софтверске алате неопходне […]

Техничар за пејзажну архитектуру

Овај образовни профил одговара креативним ученицима са смислом за лепо и за оне који воле боравак у природи и лепом окружењу. На часовима стручних предмета ученици стичу теоретска знања неопходна за каснији рад везан за пројектовање и извођење пројеката на терену, као и знања о биљним врстама, начинима њиховог размножавања и гајења. Познавање декоративних карактеристика […]