ЦЕНОВНИК ВАНРЕДНОГ ШКОЛОВАЊА У ДРУГОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У КРАГУЈЕВЦУ

ТРОГОДИШЊИ И ЧЕТВОРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
уписнина и консултације 3.300,00
испити без писменог 650,00
испити са писменим 750,00
испит из практичне наставе 1.000,00
завршни испит 1.850,00
матурски испит 2.300,00
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – V степен
уписнина и консултације 3.300,00
испити 1.650,00
испит из специјалистичке праксе 2.400,00
специјалистички испит 6.000,00
ЧАС ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
Шумарство – пејзажна архитектура 65,00
Обрада дрвета – ручна обрада 25,00
Обрада дрвета – машинска обрада 35,00
Машинство и обрада метала -ручна обрада 25,00
Машинство и обрада метала -машинска обрада 35,00

 

 

Жиро рачун: 840-1066666-63, позив на број 07151268