Саша Вујадиновић

Саша Вујадиновић

Домар школе.

Има 13 година радног стажа.

Ненад Стевановић

Ненад Стевановић

Радник на обезбеђењу - портир.

Има 14 година радног стажа.

Предраг Димитријевић

Предраг Димитријевић

Радник на одржавању машина у радионици.

Има 38 година радног стажа.

Стојанка Урошевић

Стојанка Урошевић

Радник на одржавању хигијене.

Има 27 година радног стажа.

Станојка Радевић

Станојка Радевић

Радник на одржавању хигијене.

Има 27 година радног стажа.

Браниславка Салевић

Браниславка Салевић

Радник на одржавању хигијене.

Има 20 година радног стажа.

Ана Глођовић Радојичић

Ана Глођовић Радојичић

Радник на одржавању хигијене.

Има 3 године радног стажа.

Мирјана Милановић

Мирјана Милановић

Радник на одржавању хигијене.

Има 2 године радног стажа.