Подручје рада: Култура, уметност и јавно информисање

Четворогодишње занимање

У оквиру овог занимања ученици поступно развијају ликовно-естетски смисао, пројектантску зрелост, уче тродимензионалност и просторност, феномен облика и њихову повезаност са захтевиме функције и ергономије. Радећи на конкретним задацима, од једноставних ка сложенијим, они упознају цео процес обликовања од идеје преко техничке документације и пројекта, до реализације модела или макете. У процесу образовања, код ученика се развија смисао за истраживање и иновацију, однос конструкције и облика, подстиче радозналост ка маштовитим и оригиналним решењима, развијајући самосталне креативне могућности код сваког ученика посебно. По завршетку школовања ученици имају проходност ка факултетима из области ликовне уметности, дизајна, архитектуре и примењене уметности.

Пријемни испит

       Пријемни испит траје три дана и одржава се према следећем распореду:

  • први дан: цртање
  • други дан: сликање
  • трећи дан: вајање

Припремна настава

       За све заинтересоване кандидате обезбеђена је бесплатна припремна настава која се организује током маја.

 

Предмети: