Далида Деспотовић

Далида Деспотовић

Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре.

Има 26 година радног стажа.

Јелена Зарић

Јелена Зарић

Дипломирани инжењер за пејзажну архитектуру.

Има 7 година радног стажа.

Ана Шинделић

Ана Шинделић

Дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру.

Има 7 година радног стажа.

Јована Јанковић

Јована Јанковић

Дипломирани инжењер шумарства.

Има 7 година радног стажа.

Ива Кандић

Ива Кандић

Дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру.

Има 8 година радног стажа.

Миладин Којић

Миладин Којић

Дипломирани инжењер шумарства.

Има 18 година радног стажа.