Младенка Којић

Младенка Којић

Дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију.

Има 28 година радног стажа.

Симеон Тодоров

Симеон Тодоров

Дипломирани шумарски инжењер.

Има 34 година радног стажа.

Дарко Бугарчић

Дарко Бугарчић

Дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета.

Има 6 година радног стажа.

Бојан Јевремовић

Бојан Јевремовић

Дипломирани инжењер прераде дрвета.

Има 4 година радног стажа.

Миља Мандић

Миља Мандић

Дипломирани инжењер шумарства за прераду дрвета.

Има 3 године радног стажа.

Нела Стефановић

Нела Стефановић

Дипломирани инжењер шумарства за прераду дрвета.

Има 6 година радног стажа.