Снежана Николић

Снежана Николић

Дипломирани историчар уметности.

Има 21 годину радног стажа.

Дејан Петровић

Дејан Петровић

Дипломирани графички дизајнер.

Има 7 година радног стажа.

Матеја Ристић

Матеја Ристић

Дипломирани графички дизајнер.

Има 6 година радног стажа.

Слободан Стефановић

Слободан Стефановић

Дипломирани сликар.

Има 5 година радног стажа.

Жељко Симовић

Жељко Симовић

Академски музичар професор.

Има 21 годину радног стажа.

Лила Голднер Маврокефалос

Лила Голднер Маврокефалос

Дипломирани вајар.

Има 3 године радног стажа.

Марица Живановић

Марица Живановић

Дипломирани инжењер архитектуре.

Има 9 година радног стажа.

Мирољуб Сретеновић

Мирољуб Сретеновић

Дипломирани сликар.

Има 11 година радног стажа.

Ђорђе Алемпијевић

Ђорђе Алемпијевић

Дипломирани графички дизајнер.

Има 4 године радног стажа.

Ненад Вучковић

Ненад Вучковић

Мастер инжењер архитектуре.
Дејан Илић

Дејан Илић

Дипломирани инжењер архитектуре.
Александар Стошић

Александар Стошић

Мастер инжењер архитектуре.