Весна Марковић

Весна Марковић

Професор народне одбране.

Има 25 година радног стажа.

Библиотекар Школе.

Ивана Сикимић

Ивана Сикимић

Професор историје.

Има 15 година радног стажа.

Биљана Рајшић

Биљана Рајшић

Дипломирани социолог.

Има 31 годину радног стажа.

Маријана Михаиловић

Маријана Михаиловић

Дипломирани филозоф.

Има 5 година радног стажа.

Ирина Дикић

Ирина Дикић

Дипломирани социолог.

Има 6 година радног стажа.

Милош Сретеновић

Милош Сретеновић

Дипломирани психолог.

Има 1 годину радног стажа.

Миодраг Крстић

Миодраг Крстић

Вероучитељ.

Има 4 годинe радног стажа.