Подручје рада: Шумарство и обрада дрвета

Трогодишње занимање

Занимање столар омогућава осамостаљивање ученика за обављање свих активности усмерених на спровођење различитих производних поступака. Школа је опремљена модерном радионицом за практични рад где се ученици укључују у производњу по свим фазама, као што су:обрада масива, обрада плочастих материјала, обрада фурнира, окивање, површинска обрада, монтажа и обрада на савременом обрадном центру. Након завршеног трогодишњег школовања сваки ученик може уз стечено знање и вештине самостално да изради разне типове столица, столова, врата, прозора, степеништа, ормара, кревета, зидних, подних и плафонских облога, као и производа дрвне галантерије и сл.

Предмети: