Посетите нас на сајму Образовања, запошљавања, предузетништва и иновација на Шумадија сајму у Крагујевцу у периоду од 20. до 22.04. како би се ближе упознали са радом школе.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *