Посетите нас на сајму Образовања, запошљавања, предузетништва и иновација на Шумадија сајму у Крагујевцу у периоду од 20. до 22.04. како би се ближе упознали са радом школе.