Ђорђо Гојић

Ђорђо Гојић

Директор школе.
Дипломирани инжењер шумарства за прераду дрвета.

Има 30 годинa радног стажа.