Први разред: столар

Наставак школовања: за све образовне профиле заступљене у редовном школовању

Преквалификација:

МАШИНСТВО: заваривач, механичар-оружар;

ШУМАРСТВО: тапетар-декоратер, произвођач финалних производа од дрвета;

 

Доквалификација:

ШУМАРСТВО: техничар за финалну обраду дрвета, техничар за пејзажну архитектуру;

 

Специјализација:

МАШИНСТВО: заваривач специјалиста, механичар алатних машина специјалиста, подешавач алатних машина специјалиста, механичар-оружар специјалиста;

ШУМАРСТВО: столар-специјалиста, тапетар-декоратер-специјалиста

За упис ученика у први разред, преквалификацију, доквалификацију и специјализацију број слободних места одређује Министарство просвете.