Испитни рокови за ванредне ученике су: октобарски, децембарски, фебруарски, априлски, јунски и августовски.

Пријава испита се врши:

  •  од 10. до 15. септембра (за октобарски испитни рок)
  •  од 10. до 15. новембра (за децембарски испитни рок)
  •  од 10. до 15. јануара (за фебруарски испитни рок)
  •  од 10. до 15. марта (за априлски испитни рок)
  •  од 10. до 15. маја (за јунски испитни рок)
  •  од 10. до 15. јула (за августовски испитни рок)

 Пријава испита се врши на жиро-рачун Школе: 840-1066666-63, позив на број 07151268