Славица Јанковић

Славица Јанковић

Секретар школе.

Има 26 година радног стажа.

Дипломирани правник.

Драгана Милошевић

Драгана Милошевић

Референт за ученичка питања.

Правник.

Има 19 година радног стажа.

Александар Ивановић

Александар Ивановић

Шеф рачуноводства.

Дипломирани економиста.

Има 20 година радног стажа.

Сузана Ђурић

Сузана Ђурић

Благајник.

Економски техничар.

Има 14 година радног стажа.